2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

آموزش نرم افزار bricscad

آموزش پودمان ترسیم با رایانه

 

۰۱-مزایا و معرفی محیط نرم افزار و ترسیم شکل های ساده

۰۲-چگونگی ترسیم طرح های زیبا با ابزارهای ویرایش-تمرین اول

۰۳-چگونگی ترسیم طرح های زیبا با ابزارهای ویرایش-تمرین دوم

۰۴-کاربرد ابزارهای دوران، برش، امتداد و مقیاس

۰۵-ترسیم شکل ۲-۸ کتاب کارو فناوری پایه نهم پودمان ترسیم با رایانه

۰۶-ابزارهای کمک رسم

۰۷-اندازه گذاری نقشه ها و ترسیم ها

۰۸-ترسیم قلاب

۰۹-ترسیم پرچم

۱۰-نقشه دیوار آجری

۱۱-نقشه پلاک مسی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید