2020/07/16
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هشتم صفحه ۱۷

جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هشتم صفحه ۱۷

 

٢- آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنّی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟

۱۳۹۶ آخرین انتخابات بود و در سال ۱۴۰۰ انتخاب بعدی برگزار می شود اگر تا آن زمان ۱۸ سال تمام طبق قانون داشته باشید می توانید در رای گیری شرکت کنید. 

٣- بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید، به کدام وزارتخانه مربوط می شود:
درس خواندن در مدرسه ← (وزارت آموزش و پرورش)
استفاده از اتوبان، بزرگرا هها و جاد ههای بی نشهرهادر مسافرت ← (راه و شهر سازی)
رفتن به سینما و کتابخانه ←(فرهنگ و ارشاد اسلامی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان ← (بهداشت و درمان وآموزش پزشکی)
مصرف آب و برق ←(نیرو)

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید