2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه ی ۲۸ درس ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

گفت وگو کنید:

سوال:

۷ــ آیا فردی که مشکلاتی در زندگی دارد، عاقلانه است به موادّ مخدّر پناه ببرد؟ چرا؟

جواب:

خیر – با این کار بر مشکلات زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کلافه کرده و دیگر نمی تواند براحتی از دست و دام اعتیاد خلاص شود و به لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی به خود وارد می کند

سوال:

۸ــ در سال های قبل مطالبی دربارۀ مهارت «نه گفتن» آموختید. توضیح دهید منظور از این مهارت چیست؟

جواب:

نه گفتن، یعنی وقتی ما نمیخواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن که به خود و دیگران آسیبی برسانیم، مقاومت و نه گفتنمان را به راحتی ابراز کنیم. پس باید با بیان دلیل در برابر خواسته های نادرست دیگران بتوانیم به راحتی مقاومت کرده و نه بگوییم

جهت راهنمایی بیشتر ؛ علت های زیادی در مشکل “نه گفتن” افراد نقش دارد، از جمله :

دلسوزی کردن برای طرف مقابل و تصور اینکه اگر نه بگویید، شاید هیچ کس دیگر نخواهد یا نتواند به او کمک کند و در نتیجه ممکن است کارش راه نیفتد،تصور اینکه اگر نه بگوید، طرف مقابل دیگر او را دوست نخواهد داشت اعتقاد به اینکه اگر از درخواست دیگران سر باز زند، آدم بد و خودخواهی محسوب شود

ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل؛ که هیچکدام به هیچ وجه درست و مورد قبول کسی نیست

سوال:

۹ــ علل گرایش افراد به موادّ مخدّر کدام اند؟ راه حل درست برخورد با هریک از آنها چیست؟

جواب:

علل فردی :

مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد :

راه حل : با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.

علل خانوادگی :

مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان :

راه حل : با تاکید برارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد.

علل اجتماعی :

مانند دسترسی آسان به مواد مخدر – نابرابری های اقتصادی و اجتماعی :

راه حل : ایجاد زمینه ی اشتغال برای همه اقشار جامعه – ارتقای فرهنگی افرادجامعه – کنترل شدیدمرزهای کشور.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید