2020/06/03
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه ۲ و ۳ درس اول مطالعات اجتماعی هفتم

سوال: 

۱-) چند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آنها را توضیح دهید ؟

جواب:

نعمت برخورداری عشق و محبت نعمت خانواده ، نعمت خوراک و پوشاک ، نعمت داشتن استعداد و توانایی و حق شکوفا شدن آن و حق راز و نیاز کردن.

سوال: 

۲-) آیا همه انسانها صرف نظر از قوم ، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و… دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا ؟

جواب:

بله انسانها صرف نظر از تفاوت هایی که از نظر نژادی ، اعتقادی و … دارند . دارای حقوق طبیعی هستند ، زیرا خداوند همه
را یکسان آفریده است و همه در انسان بودنمشترک هستند .

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید