2020/06/03
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه ۲۵ مطالعات اجتماعی نهم

سوال:

٧- به نقشه توجه کنید. در دی ماه رُم سردتر است یا استکهلم ؟ چرا؟ سه شهر برگِن، استکهلم و سن پطرزبورگ(لنینگراد) تقریبا در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است. چرا؟ دوشهر آمین (در کشور فرانسه) و کی یِف برروی یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این دو شهر در دی ماه متفاوت است.چرا؟ هرچه از شهرهای نواحی داخلی به سمت شهرهای مجاور اقیانوس می رویم، سرمای زمستان …………می شود.

جواب:

لنینگراد ….زیرا در عرض ۶۱ درجه شمالی قرار دارد و خورشید در دی ماه در این نقطه به صورت مایل میتابد بنابراین نور و گرما کمتر میرسد و سردتر است زیرا از برگن به سمت لنینگراد فاصله ی شهر ها از جریانات دریایی به خصوص گلف استریم بیشتر می شود و هوا خنک تر میگردد
بخش نقطه چین : کمتربا اینکه در یک عرض قرار دارند ولی عوامل متعدد ی از جمله ارتفاع ..وزش باد..دوری و نزدیکی به دریا و جریانهای دریایی تاثیر دارند و چون از جریان اب گرم گلف استریم دورتر می شویم استکهلم و لنینگراد سردتر می شوند.

سوال:

٨ -به تصویر صفحهٔ قبل توجه کنید. لایهٔ اُزُن در کدام بخش هواکره قرار دارد؟ آیا می توانید در یک جمله بگویید فایده لایهٔ اُزُن چیست؟ در این باره پرس و جو کنید.

جواب:

استراتوسفر و تروپوسفر
لایه ازن به تنهایی یک گاز گلخانه ای است و اگر تحت تاثیر گازهای گلخانه ای دیگر قرار نگیرد به اعتدال اب و هوای زمین می پردازد. البته مانع ورود اشعه های مضر خورشید به زمین نیز می شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید