2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت۴، صفحه ۴۰، درس هشت فصل ۴

سوال:

۴- جنبه هایی از مصرف گرایی را که در محل زندگی تان می بینید بیان کنید و دربارۀ آنها اظهار نظر نمایید.

جواب:

 

پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و ریخت و پاش در مهمانی ها و جشن ها

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید