2020/07/16
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه ۸ درس دوم مطالعات اجتماعی هفتم

سوال

۴- باتوجه به آنچه در درس علوم خوانده اید ، همفکری کنید و شگفتی های کار یکی از اعضای بدن را توضیح دهید .

جواب

یکی از شگفتی ها کلیه ها هستند . ما دو کلیه در سمت راست و چپ بدن خود داریم که کار آنها تصفیه خون و دفعسموم بدن است .

سوال

 

* پیمان نامه ای درباره بدن خود بنویسید و در آن قول بدهید که از این پس از اعضای بدن خود مراقبت می کنید تا سالم و تندرست باشید .

جواب

من قول میدهم  از چشم های خود مراقبت کنم و زیاد جلوی تلویزیون و کامپیوتر نشوم تا به آن صدمه نزنم .

من قول میدهم  که از معده خود مراقبت کنم و از غذاهای زیان آور مانند پفک و چیپس استفاده نکنم تا به آن آسیبی نرسد و مریض نشوم .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید