2020/07/16
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب پرسش صفحه۲۸ کاروفناوری نهم(سازو کار حرکتی)

پرسش

سوال:

هرگز به اجزای در حال حرکتِ ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد. چرا؟

جواب:

در هر مکانیزم سازوکار حرکتی بر اساس قانون اهرم ها قدرت و گشتاور زیاد و بسیار زیادی تولید و خارج می شود که می تواند توان بسیاری داشته باشد حتی سازو کارهای حرکتی کوچک.

حال اگر فردی دستان یا هر یک از اجزای بدن خود را درگیر این مکانیزم ها کند چون با نیروی زیادی مواجه می شود آسیب بسیاری ممکن است به دستان یا سایر اعضای بدن او وارد شود و حتی در مواردی باعث قطع عضو یا مرگ شود پس به هیچ عنوان نباید به سازوکارهای حرکتی از هرنوع که باشند دست زد.

منبع:کلاله

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید