2020/06/03
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

دانلود نرمافزارInteractive Physics(آزمایشات فیزیک)

Interactive Physics
یک نرم افزار بسیار عالی برای اجرای آزمایش های فیزیک Interactive Physics است . البته این مقاله معرفی کاملی برای این نرم افزار نیست و فقط برای آشنایی شما با این نرم افزار نوشته شده .شما می توانید مشخصه های مهم یک محل را تنظیم کنید و آزمایش خود را در آن انجام دهید . به عنوان مثال می خواهید بدانید که حد اکثر برد یک موشک با سرعتی مشخص در زمین چقدر است و با چه زاویه ای پرتاب کیم تا برد بیشتری داشته باشد : ما گرانش زمین ، فشار هوا و دیگر مشخصات منطقه و مشخصات موشک از قبیل وزن و … را می دهیم و آزمایش را انجام می دهیم .
ایجاد اشکال مختلف :
با باز کردن نرم افزار در سمت چپ آن بخشی را می بینید که میتوانید به وسیله اجزای این بخش عناصر مختلف آزمایش خود را ایجاد کنید : مربع ، مستطیل ، دایره و …
یک عنصر هم به شکل چنگک وجود دارد که با قرار دادن آن روی هر یک از عناصر آن ها را ثابت نگاه می دارد و از افتادن آن ها جلو گیری می کند .

برای ثابت نگاه داشتن یا برای پیچ کردن دو قطعه به هم یا به صفحه پس زمینه هم می توانید از ابزار های این قسمت استفاده کنید . یک عنصر ایجاد کند (یک مستطیل) . آن را با چنگک روی صفحه قرار دهید تا از سقوط آن جلو گیری شود . از این عنصر (مستطیل) به عنوان زمین استفاده خواهیم کرد .
حال یک عنصر دیگر (مثل دایره) بال تر از سطح زمین ایجاد کنید . حال دکمه را بزنید . می بینید که دایره می افتد . را بزنید .
: Peroperties

هر جسم خاصیت های مشخصی دارد ، با این نرم افزار می توانید خواص مختلف یک را Ctrl+I عنصر را تعیین کنید . برای این کار روی عنصر مورد نظر دو بار کلیک کنید یا بفشارید . پنجره ای به شکل زیر باز می شود . برای تعیین میزان سرعت و جهت آن میتوانید روی دایره کوچک وسط شئ (مرکز ثقل)
کلیک کند و همان صور که ماوس را پائین نگه داشته اید ، مسیر سرعت را بکشید .
: Appearance
برای تغییر مشخصات ظاهری مانند رنگ ، نام و غیره می توانید از پنجره ی استفاده کنید . Ctrl+J با فشار دادن کلید های Appearance

: Geometry
Ctrl+K یک عنصر را تغییر دهید ، کلید های (Geometry) اگر می خواهید خواص هندسی را فشار دهید . در این پنجره می توانید مرکز ثقل یک عنصر را تغییر دهید (برای این خارج کنید و در دو جعبه متن روبروی آن مختصات auto از حالت COM کار در قسمت بنویسید ) . همچنین در پایین ،auto، مرکز ثقل آن را نسبت به مرکز ثقل فعلی می توانید اندازه عنصر را تغییر دهید اما این قسمت در عناصر مختلف COM قسمت متفاوت است . مثل در دایره فقط شعاع را می دهید ، در مستطیل طول و عرض و … .
. Area 5.309 m^ در بالی پنجره مساحت را به متر مربع می نویسد مثل : ۲ را بزنید . می بینید که هر دو Run حال دو تا دایره ایجاد کنید ، با وزن های مختلف . حال دایره همزمان به زمین می رسند . علت آن است که در این محیط گرنش وجود دارد را World ، Resistance اما فشار هوا وجود ندارد . برای ایجاد فشار هوا ، از منوی را . در جعبه متن هم ۵.۰۰۰ را تایپ کنید . Low speed انتخاب کنید و در پنجره باز شده را بزنید و نتیجه کار را ببینید . جسم سنگین تر زودتر به زمین می رسد .
:Gravity
را انتخاب کنید . در این بخش World ، Gravity برای دسترسی به این بخش از منوی هیچ جاذبه ای وجود None می توانید جاذبه این دنیای مجازی را مشخص کنید . در حالت ندارد و حرکت در صورتی ممکن خواهد بود که جسم دارای سرعتی باشد . در حالت می توانید جاذبه ی جهانی را planetary جاذبه عمودی است و در قسمت Vertical شبیه سازی کنید .
: Electrosttic
را انتخاب کنید . در پنجره World ، Electrosttic برای دسترسی به این بخش از منوی باز شده می توانید مشخص کنید که خاصیت الکترواستاتیکی وجود داشته باشد یا خیر ، در حالت پیش فرض وجود ندارد .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید