2020/07/13
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی – پایه هشتم

کتاب مطالعات اجتماعی – پایه هشتم

درس مطالعات اجتماعی با توجه به رویکرد کلی برنامهٔ درسی ملی مبنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن، سعی می‌کند زمینه‌های تربیت فردی و اجتماعی نوجوانان را فراهم آورد. از این روی، هدف غایی این درس تربیت افرادی مؤمن، مسئول، توانمند و آگاه در زندگی فردی و اجتماعی، پایبند به اخلاق و ارزش‌های دینی و علاقه‌مند به ایران و هویت فرهنگی تمدنی آن است. این درس پیوند نزدیکی با مهارت‌های زندگی دارد.

دوره تحصیلی:

دوره اول آموزش متوسطه› پایه هشتم

سال تحصیلی: ۹۷-۹۸

نام کتاب: مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اوّل متوسطه

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری

مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پنجم ۱۳۹۷

مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط‌های گوناگون در زمان‌های مختلف (حال، گذشته و آینده) و جنبه‌های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…) بحث می‌کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته‌های متعدد و مختلف چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، حقوق، مردم‌شناسی و نظایر آن را دربرمی‌گیرد. در برنامۀ جدید در دورۀ ابتدایی از تلفیق بیشتری در سازمان‌دهی محتوا استفاده می‌شود؛ اما با رسیدن به دورۀ اوّل متوسطه از درجۀ تلفیق کاسته شده و با توجه به درجه و نوع تلفیق به کار رفته، رشته‌ها هویت خود را از دست نمی‌دهند، بلکه یک حوزۀ موضوعی غالب بوده و در جاهای مناسب از پیوند با حوزه‌های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می‌شود.

در برنامهٔ درسی جدید مطالعات اجتماعی، به منظور سازمان‌دهی تلفیقی محتوا، پنج حوزهٔ موضوعی انتخاب شده است: ١- فضا و مکان ٢- زمان، تداوم و تغییر ٣- فرهنگ و هویت ۴- نظام اجتماعی ۵- منابع و فعالیت‌های اقتصادی. هریک از این حوزه‌ها ناظر به تعدادی از رشته‌های مذکور است. این کتاب شامل ١٢ فصل و ٢۴ درس است که در هر فصل، دو یا چند حوزهٔ موضوعی و مفاهیم کلیدی مربوط به آن‌ها با یکدیگر تلفیق شده‌اند.

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول: تعاون
فصل دوم: نقش دولت در اداره کشور
فصل سوم: نوجوانان و قانون
فصل چهارم: عصر ارتباطات
فصل پنجم: از حرا تا نینوا
فصل ششم: عصری تازه در تاریخ ایران
فصل هفتم: از غزنویان تا هجوم چنگیز خان
فصل هشتم: عصر مغول و تیموری
فصل نهم: آسیا، پهناورترین قاره
فصل دهم: منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن
فصل یازدهم: اروپا و آفریقا، دو چهره متفاوت
فصل دوازدهم: بر جدید

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید