2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

فعالیت درس ۲ صفحه ۱۱ مطالعات اجتماعی نهم

۱. الف) در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟

اوقات شرعی

ب) چرا از ساعت ر سمی استفاده می کنیم؟ مثال بیاورید.

در تعیین قرار ملاقتها و زمان باز و بسته شدن ادارات و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها و…

۲. با توجه به نقشهٔ مناطق زمانی، بگویید اگر کسی از تهران به پاریس سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟

چون پاریس در غرب ایران است و خورشید را دیر تر می بیند بنابراین ساعت عقب تر است

۳. اگر مسافری از تهران به توکیو (ژاپن) سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟

توکیو در شرق ایران است و خورشید زودتر طلوع می کند بنابراین ساعت جلوتر است

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید