2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

فعالیت صفحه ی ۶۱ مطالعات اجتماعی نهم

سوال 

الف) کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید . ب) دلیل تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید.

جواب

الف) تبریز – قزوین – اصفهان . ب) –  شاه اسماعیل صفوی تبریز را به پایتختی برگزید تا هم به مرکز قدرت معنوی خاندان خود در اردبیل نزدیک باشد و هم از جایگاه استقرار پیروان و فداییان پرشور خود ، ایلهای ترکمان شیعی مذهب در سرزمین آناتولی ، فاصله زیادی نداشته باشد.
یکی از عواملی که موجب پیچیدگی اوضاع پس از تشکیل حکومت صفویه شده بود مواجهه شاه اسماعیل با خصومت متقابل بین عناصر ترک قزلباش و ایرانی و تاجیکشاه طهماسب در سال ۹۵۰ هجری قمری تصمیم گرفت پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل کند مهمترین علل این اقدام :
۱ . نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی تبریز .
۲ . وجود عثمانی ها در غرب و نزدیکی آنها به پایتخت .
۳ . قرار گرفتن شهر تبریز در مسافت دوری از شرق جهت سرکو.ب ازبکان .
۴ . واقع نشدن شهر تبریز در مرکز امپراطوری صفوی .
۵ . مناسب بودن موقعیت جغرافیایی واستراتژیکی شهر قزوین نسبت به تبریز .
۶ . عدم تهدید پایتخت در قزوین از سوی عثمانیها یا ازبکان .
۷ . علاقهُ شاه طهماسب برای تغییر دادن پایتخت .

یکی از نکات مهمی که در انتخاب قزوین به پایتختی مورد توجه شاهان صفوی قرار نگرفته بود مشکل کم آبی قزوین بود. مشکل کمبود آب قزوین از یک سو، و محاسن شهر اصفهان از سوی دیگر، در آن زمان موجب شد که شاه عباس پایتخت خود را به اصفهان منتقل سازد. اصفهان از آب فراوان زاینده‌رود برخوردار و دارای مرکزیت جغرافیایی در ایران بود همچنین در مسیر راههای بزرگ بازرگانی قدیم مانند دمشق و حلب در غرب ، و سمرقند و بخارا در شرق ، قرار داشت . علاوه بر این ، فراهم بودن شرایط اقتصادی (راه) ، سیاسی (مرکزیت) و کشاورزی (آب زاینده رود) اصفهان موجب شد که این شهر در ادوار مختلف به عنوان پایتخت ایالتی (در دوره آل زیار) و پایتخت حکومتی (در دوره سلجوقیان) انتخاب شود.

 

سوال

دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

جواب

بی کفایتی شاهان بعد از شاه عباس
دور نگه داشتن و عدم تربیت صحیح شاهزادگان
مالیات های سنگین
حمله محمود افغان
خرافاتی بودن شاه سلطان حسین
دخالت درباریان سودجو در امور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید