2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

موتور دوار Coomber

من اولین بار هنگام حضور در نمایشگاه PRIME در اورگان از این موتور دلپذیر یاد گرفتم. پرکارترین مدلساز ، مارلین هادلی ، یکی از این فیلم ها را به نمایش گذاشت. من برای ایجاد این تصویر به کتاب عالی ۶ وی مراجعه کردم.
من پیوند شیر را نشان نداده ام ، زیرا دقیقاً مطمئن نیستم که به نظر می رسد! به نظر می رسد یک نوع دوار است که در محور اصلی درایو گنجانیده شده است. بخار در یک زمان سیلندر به طور همزمان پذیرفته می شود ، همانند هر موتور بخار دو منظوره دیگر.

ابعاد داخلی حلقه ثابت به صورت دایره ای نیست ، اما کمی بیضوی است. بلبرینگ اصلی از مرکز این بیضی به طول یک و نیم طول سکته جبران می شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید