2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

نرم افزار طراحی فلوچارت(EDRAW)

الگوریتم مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است.

شما با کمک این نرمافزار می توانید فلوچارت های خود را طراحی کنید.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید