2020/06/03
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

کارکلاسی و بارش فکری صفحه ۶ کاروفناوری سال هفتم پودمان نوآوری وفناوری

دربارۀ یکی از موارد زیر و ایده‌های دیگر روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در کادر زیر بنویسید.

۱- چگونه می‌توانیم در حیاط، بازی‌های بهتری داشته باشیم؟

۲- برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟

۳- .چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟

۴- چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شود؟

۵- چرا مهارت دوچرخه سواری حتی با گذشت چند سال از یاد انسان نمی رود؟

(نمونه ای تکمیل شده)

برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟

برگۀ ایده پردازی با روش بارش فکر

اعضای گروه:……………………………………………………….تاریخ: …………….. ساعت:………..

موضوع: برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد

ایده های ارائه شده:

۱- به خودکار یک نخ بسته و به کیف متصل کنیم.

۲- روی خودکار اسم خود را بنویسیم.

۳- یک جای خودکاری ثابت درست کنیم.

۴- یک فرستنده به خودکار وصل کنیم.

۵-…

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید