2020/07/16
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

کار درکلاس صفحه ۲۶ پودمان ۳ کاروفناوری پایه هفتم(جست جو و جمع آوری اطلاعات)

کار کلاسی

سوال:

تعیین محدودی تهای پرسش (به روش بارش فکری)
در گروه خود، محدودی تهای این پرسش را تعیین کنید و آ نها را در جدول ۱ ۳ بنویسید.
جدول ۱ ۳ محدودیت های سفر علمی تفریحی

جواب:

با توجه به توضیحات صفحه ی ۲۴ کتاب جدول را اینگونه  حل کنید.

برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید