2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

کار کلاسی صفحه ۷ کاروفناوری نهم پودمان الگوریتم

سوال :

یک کارگاه تولیدی لباس باید در هفته حداقل ۵۶۰۰۰۰ تومان سود داشته باشد. اگر قیمت فروش هر لباس ۱۵ درصد بیشتر از هزینهٔ تولید آن باشد، الگوریتمی بنویسید که هزینهٔ تولید یک لباس را بپرسد و حداقل تعداد لباسی را که باید در هفته تولید شود محاسبه کند.

جواب :

برای خلاصه کردن جواب باید ابتدا مسئله را خوب فهمید سپس از متغییر ها یا علائمی برای خلاصه کردن جواب استفاده کرد.

مانند:

در این الگوریتم متغیری که هزینه تولید یک لباس است را A می نامیم

با ضرب A در ۱۵ درصد مقدار سود حاصل از فروش هر لباس به دست می آید که به آن P می گوییم

وقتی ۵۶۰۰۰۰ بر P تقسیم شود حداقل تعداد لباس هایی که در یک هفته باید تولید شود به دست می آید.

گرد کردن یک عدد اعشاری به سمت بالا به خاطر رند کردن جواب است.

۱- شروع
۲- هزینه تولید یک لباس را در متغیر A قرار دهید.
۳- مقدار سود حاصل از فروش هر لباس A × % ۱۵ که آن را P می نامیم
۴- حداقل تعداد لباس های دوخته شده برابر است یا ۵۶۰۰۰۰ تقسیم بر P که آن را X می نامیم
۵- گردکردن X به سمت بالا
۶- پایان

قبلی «
بعدی »

۲ دیدگاه ها

  1. با سلام روند نمای مورد نظر اشکال دارد.

دیدگاهتان را بنویسید