2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه ی ۲۶ درس ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

سوال:

٣_ الف) ماجرای حامد را بخوانید و به سلیقۀ خود کامل و در کلاس تعریف کنید.مجسم کنید و حدس بزنید پیامدهای این ماجرا

چه می تواند باشد؟

جواب:

الف : سریع اورا به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر کرد.

سوال:

ب) چه مشکلاتی برای خانواده حامد و چه دردسرهایی برای خانواده بهرام به وجود می آید؟

جواب:

ب : خانواده بهرام نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده بهرام – هزینه بیمارستان و رفت و آمد خانواده و از کار و زندگی افتادنشان .

خانواده حامد که ازیکطرف نگران وضعیت بهرام بودند و از طرفی نگران بدنام شدن حامد در محله .

سوال:

پ) به نظر شما حامد از چه راه های دیگری می توانست عصبانیت خود را به طور صحیح ابراز کند؟

جواب:

ج : توپ را دوباره پس می داد ومی خواست که تکرار نکنند و در صورت تکرار با خانواده آنها صحبت می کرد و از اولیای آنها و والدین خود کمک می گرفت و مقداری در مورد عواقب خشمگین شدن خود نیز فکر می کرد.

سوال:

۴ــ گفت وگو کنید:

در هنگام عصبانیت چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟ آیا فرد در هنگام عصبانیت می تواند خوب فکر کند؟ چرا؟

جواب:

خیر، ناخشنودی در ما احساس بد بوجود آورده و ما را وادار به انجام عمل بد می کند در این هنگام هورمونی در مغز ترشح کرده و سبب افزایش ضربان قلب و فشار خون و گرفتگی عضلات می شود و در نتیجه با از دست دادن تمرکز حواس خود با صدای بلند فریاد زده و نمی توانیم بدرستی تصمیم بگیریم.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید