2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

دسته: فصل چهارم: تولید ، توزیع ، مصرف

دانلود رایگان پاورپینت فصل چهارم (تولید، توزیع، مصرف) درس هشت (مصرف) مطالعات اجتماعی هفتم

حجم:۱۱.۹ MB تعداد اسلاید:۴۳ پاورپینتی کامل و طبقه بندی شده جهت ارئه فصل چهارم، (تولید ، توزیع ، مصرف) درس هشتم، (مصرف) مطالعات اجتماعی هفتم دانلود رایگان فایل غیرقابل ویرایش دانلود فایل با قابلیت ویرایش قیمت(۲۰۰۰)

جواب فعالیت صفحه ۴۱، درس ۸، فصل۴، مطالعات اجتماعی هفتم

سوال: ۶- تحقیق کنید این علامت که بر روی برچسب بسته بندی برخی کالاها وجود دارد، نشانه چیست؟     جواب: یک علامت بین المللی است که برای عمل بازیافت مواد، برگزیده شده است. این علامت شامل سه پیکان است که همدیگر را نبال میکنند و به معنی چرخه بی پایان است نحوه چرخش پیکان […]

جواب فعالیت۵، صفحه ۴۰، درس هشت فصل ۴

سوال: ۵- مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند؟ جواب: پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و آسیبهای اخلاقی که مصرفگرایی ایجاد میکند، از موضوعاتی است که قابلیت بحث و گفتگو دارد. بخش دیگر مربوط به آثار نامطلوب مصرف بر محیط زیست در دنیای امروز است. در این بحث شناخت […]

جواب فعالیت۴، صفحه ۴۰، درس هشت فصل ۴

سوال: ۴- جنبه هایی از مصرف گرایی را که در محل زندگی تان می بینید بیان کنید و دربارۀ آنها اظهار نظر نمایید. جواب:   پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و ریخت و پاش در مهمانی ها و جشن ها

جواب فعالیت صفحه۳۷، درس ۸، فصل چهارم

سوال: ١- به نظر شما با توجه به آنچه دربارۀ سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادلۀ پول بهتر است؟ آیا راه های دیگری نیز برای مبادله می شناسید؟ جواب: پول کاغذی ، چک پول ، کارت های بانکی، کارت های اعتباری و خرید های اینترنتی  

دانلود رایگان پاورپینت درس هفتم (تولید و توزیع) فصل چهارم مطالعات اجتماعی هفتم

حجم:  MB 13.4 تعداد اسلاید: ۳۴ پاورپینتی کامل و طبقه بندی شده جهت ارئه فصل چهارم (تولید ، توزیع ، مصرف) درس هفتم (تولید و توزیع) مطالعات اجتماعی هفتم   دانلود رایگان فایل بدون قابلیت ویرایش خرید فایل با قابلیت ویرایش قیمت (۲۰۰۰)

جواب فعالیت صفحه ۳۴ درس هفت(تولید و توزیع) فصل چهارم (تولید ، توزیع ، مصرف) مطالعات اجتماعی هفتم

سوال: ۲- به نظر شما کدام یک از عوامل تولید مهم ترند؟ چرا؟ جواب: در بین عوامل تولید، انسان نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی فکر و کار خود میتواند منابع طبیعی را استخراج و به وسایل مورد نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع […]