دسته: پودمان الگوریتم

دانلود فیلم آموزش نرمافزار edraw

فیلم آموزشی رایگان نرمافزار edraw

نرم افزار طراحی فلوچارت(EDRAW)

الگوریتم مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شما با کمک این نرمافزار می توانید فلوچارت های خود را طراحی کنید.  

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

جدیدترین مطالب

تصادفی