2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

بایگانی برچسب ها: جواب فعالیت های مطالعات نهم

فعالیت صحفه ی ۷۳ مطالعات اجتماعی نهم

سوال با مطالعه ی درس و راهنمایی دبیر خود، دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را تحلیل و بررسی کنید . جواب مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از دلایل آشفتگی سیاسی و اقتصادی ان دوره بود .

فعالیت صحفه ی ۶۹ مطالعات اجتماعی نهم

سوال  مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف ( شیوه ی برگزاری ، محل جشن و…) مقایسه کنید . جواب  – جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده۲-در گذشته جشنها در مکان های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت میبردند۳- بسیار ساده و […]

فعالیت صحفه ی ۶۷ مطالعات اجتماعی نهم

سوال الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید . ب) سه منبع عمده ی درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید . جواب  الف ) ۱- امنیت و آرامش۲- ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتن۳-برقراری رابطه سیاسی با دنیا . ب) ۱- گرفتن مالیات ۲- صنعت بافندگی ۳- صادرات ابریشم .

فعالیت صحفه ی ۶۳ مطالعات اجتماعی

سوال انگیزه ها و هدف های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپاییان از ارتباط با ایران دوره ی صفوی را از  متن درس استخراج و دسته بندی کنید. جواب  ۱حملات مداوم عثمانی ها : اروپاییان برای کاستن حملات عثمانی ها به اروپا درصدد تقویت رابطه خود با ایران برآمدند ۲.تاسیس شرکت های بزرگ تجاری : که […]

فعالیت صفحه ی ۶۲ مطالعات اجتماعی نهم

سوال الف) اثار و نتایج اقدام های اداری و نظامی شاه عباس اول را توضیح دهید . جواب تجهیز سپاه به توپ و تفنگ توسط برادران شرلی:به دفع عثمانی ها و ازبکان و حکام یاغی پرداخت و نواحی اشعال شده را بازپس گرفت .ایجاد نیروی ارتش جدید (شاهسون)که با این کار خود را از خطر […]

فعالیت صفحه ی ۶۱ مطالعات اجتماعی نهم

سوال  الف) کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟ نام ببرید . ب) دلیل تغییر پایتخت صفویان را توضیح دهید. جواب الف) تبریز – قزوین – اصفهان . ب) –  شاه اسماعیل صفوی تبریز را به پایتختی برگزید تا هم به مرکز قدرت معنوی خاندان خود در اردبیل نزدیک باشد و هم از جایگاه استقرار پیروان و […]

فعالیت صحفه ی ۵۹ مطالعات اجتماعی نهم

سوال پس از مطالعه ی متن توضیح دهید که با تآسیس حکومت صفوی ، چه تغییرات مهم سیاسی ، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد. جواب تغییرات سیاسی : تشکیل حکومت واحد و قدرتمند دفع دشمنان خارجی (عثمانی ها و ازبکان ) مذهبی : رسمی شدن مذهب تشیع و ایجاد وحدت دینی . اجتماعی […]

فعالیت صحفه ی ۵۵ مطالعات اجتماعی نهم

سوال  سواد و آموزش نقش مهمی در پیشرفت یک کشور دارد. به طور گروهی، فهرستی از مشکلاتی را که مردم یک کشور در اثر پایین بودن سطح سواد و محروم بودن از آموزش با آن مواجه می شوند، تهیه کنید و بخوانید. جواب مشکلات اقتصادی_ سیاسی _ فرهنگی _ نداشتن نیروی جوان و متخصص فعال و […]

فعالیت صحفه ی ۵۳ مطالعات اجتماعی نهم

سوال: ۳- الف) با توجه به جدول و نقشه، چند کشور ثروتمند و چند کشورفقیر و چند کشور با درآمد متوسط نام ببرید. جواب: ثروتمند :  لوزامبرگ – نروژ – قطر . متوسط : امریکا – سنگاپور – امریکا جنوبی. فقیر : افغانستان – نیجر – مالاوی. سوال: ۴- ــ گفت و گو کنید: به […]

فعالیت صحفه ی ۴۷ مطالعات اجتماعی نهم

سوال:  ۱-با استفاده از نقشه  پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم ) را در مکان های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته های خود از سال گذشته، علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید. جواب : بنگلادش (زیاد)     ژاپن(زیاد)     لیبی و چاد (کم) […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »