2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

بایگانی برچسب ها: جواب فعالیت های مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ی ۲۸ درس ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

گفت وگو کنید: سوال: ۷ــ آیا فردی که مشکلاتی در زندگی دارد، عاقلانه است به موادّ مخدّر پناه ببرد؟ چرا؟ جواب: خیر – با این کار بر مشکلات زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کلافه کرده و دیگر نمی تواند براحتی از دست و دام اعتیاد خلاص شود و به لحاظ جسمی […]

جواب فعالیت صفحه ی ۲۶ درس ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

سوال: ٣_ الف) ماجرای حامد را بخوانید و به سلیقۀ خود کامل و در کلاس تعریف کنید.مجسم کنید و حدس بزنید پیامدهای این ماجرا چه می تواند باشد؟ جواب: الف : سریع اورا به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر کرد. سوال: ب) چه مشکلاتی برای خانواده حامد و […]

جواب فعالیت صفحه ی ۲۵ درس ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

سوال: ٢ـ هر یک از شما فکر کنید و پاسخ ها را روی برگه کاغذ بنویسید. الف) چه هدف هایی برای زندگی خود دارید؟ سه هدف کوتاه مدت (یعنی هدفی که در یکی دو سال آینده می خواهید به آن برسید) و سه هدف بلندمدت (برای آیندۀ دورتر) خود را بنویسید. ب) آیا هدف هایی […]

جواب فعالیت صفحه ی ۲۴ درس ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

سوال متن زیر را بخوانید و درباره ان گفت و گو کنید : *کدام یک از این خصوصیات در شما وجود دارد؟ جواب بعنوان مثال استقلال طلبی یا شک و تردید سوال  *آیا این خصوصیات مسائلی هم برای شما ایجاد کرده است؟ چطور؟ جواب بله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به […]

فعالیت درس ۴ مطالعات اجتماعی هشتم صفحه۲۱

سوال: گفت وگو کنید: به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد؟ برای حل این مشکل چه را ههایی را باید در نظر گرفت؟ جواب:

جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هشتم صفحه ۱۷

جواب فعالیت درس ۳ مطالعات هشتم صفحه ۱۷   ٢- آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنّی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟ ۱۳۹۶ آخرین انتخابات بود و در سال ۱۴۰۰ انتخاب بعدی برگزار می شود اگر […]