2020/05/25
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

بایگانی برچسب ها: کارکلاسی کاروفناوری

جواب کارکلاسی صفحه ۴۳ پودمان بازی های رایانه ای کاروفناوری نهم

کار کلاسی سوال: پس از دیدن بازی های ساده، در گروه خود در مورد آن ها بحث نمایید و در سبک های جدول ۱ ۴ دسته بندی کنید و برای هر دسته چند ویژگی بنویسید. جواب:

جواب کارکلاسی صفحه ۷۶ پودمان شهروند الکترونیک ۲ کاروفناوری هشتم

کار کلاسی سوال: به وسیلهٔ یک موتور جست وجو عبارت»Player انواع « را مورد جست و جو قرار دهید و فهرستى از پرکاربردترین آن ها را در جدول ۴ ۵ درج نمایید. جواب: VLC بهترین پلیر فیلم برای کامپیوتر هر وقت که ما در مورد بهترین پلیر ویدیو برای کامپیوتر صحبت می کنیم و اینکه […]

جواب کارکلاسی صفحه ۷۵ پودمان شهروند الکترونیک ۲ کاروفناوری هشتم

کار کلاسی سوال: را بررسی کنید و نتیجه را در Trim و Delete، Mix یک فایل صوتی را باز کنید و با انتخاب قسمتی از آن، عملکرد دکمه های جدول ۳ ۵ درج نمایید و سپس آن را با قالب دلخواه ذخیره کنید. جواب: delete:برای پاک کردن قسمتی ارصدا mix:جهت ادغام کردن صدا trim:جدا کردن […]

جواب کارکلاسی صفحه ۳۰ کاروفناوری نهم(سازوکارحرکتی)

کار کلاسی سوال: در گروه خود، با توجه به کارهای کلاسی انجام شده در صفحات قبل، جدول ۱ -۳ را تکمیل کنید. جواب:

دانلود فیلم آموزشی تنظیمات نمایه (پروفایل)

کار کلاسی گزینه های مختلف موجود در بخش نمایه را بررسی کنید و ببینید کدام یک از اطلاعات م ىتواند در پیدا کردن شما به دىگران کمک کند.

جواب کارکلاسی صفحه ۴۳ کاروفناوری هشتم

پس از مشاهدهٔ فیلم آموزشی ایجاد پست الکترونیکی در شبکه رشد، کار کلاسی زیر را انجام دهید.   کار کلاسی با ورود به شبکه رشد، ویژگی هاى پست الکترونیکى دانش آموزی رشد و روش ایجاد آن را مورد بررسى قرار دهید و یک پست الکترونیکی جدید ایجاد کنید.

جواب کارکلاسی صفحه ۳۴ کاروفناوری هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی سوال: عبارت زیر را که اشتباهات املایى دارد، در موتور جست وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهدات خود را توضیح دهید. سارمان بزوحس وبرنامه ریضى آموزشى جواب: غلط املایی را درست می کندو متن تصحیح شده را به ما پیشنهاد می دهد.

جواب کارکلاسی صفحه ۳۳ پودمان ۳ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی استفاده از کلید واژ هها سوال: برای جمع آوری اطلاعات دربارهٔ آثار باستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه های زیر را در موتور جست و جو وارد و جواب ها را با هم مقایسه کنید: » آثار باستانی استان لرستان « » استان لرستان « آثار باستانی » آثار باستانی « + » […]

جواب کارکلاسی صفحه ۳۲ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی سوال: در گروه خود، برای جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی، چند کلیدواژه را بررسی کنید و آن ها را در جدول ٨ ٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه ۲۹ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی مرورگرهای وب و ویژگی های آنها سوال: در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آ نها را بررسی کنید و آن ها را در جدول ۶ ٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »