نویسنده: bagherpour

پرسشنامه تیپ شخصیتی(MBTI)

اهمیت و کاربرد آزمون MBTI این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش میکند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیمگیری او را نشان میدهد. درک او از اولویتها و […]

جلسه پنجم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه چهارم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه سوم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه دوم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه اول آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه هفتم آموزش اسکرچ مقدماتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه ششم آموزش اسکرچ مقدماتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه پنجم آموزش اسکرچ مقدماتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه چهارم آموزش اسکرچ مقدماتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034
عنوان ۱ از ۱۳۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »