دسته: کاروفناوری هفتم

نوآوری و فناوری

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روشهای مخترع شدن

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روش های پرورش خلاقیت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

فناوری و سیستم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار واژه پرداز (word) ویندوز

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار واژه پرداز(word) اندروید

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار پاورپوینت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

آموزش انجام پروژه بادبادک

مدرس:آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش چهارم پودمان فناوری و نوآوری

مدرس :آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش سوم پودمان نوآوری و فناوری

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس
عنوان ۱ از ۲۱۲ »