دسته: آموزش

ساخت پست الکترونیکی در سایت رشد

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی ابزار کار با الکترونیک

مدرس:آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نوآوری و فناوری

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روشهای مخترع شدن

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روش های پرورش خلاقیت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

فناوری و سیستم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار واژه پرداز (word) ویندوز

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار واژه پرداز(word) اندروید

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار پاورپوینت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

آموزش الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »