دسته: بازی های رایانه ای

بخش اول آموزش اسکرچ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم آموزش اسکرچ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

آموزش ساخت بازی ماشین با اسکرچ

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

جدید ترین ویدیو ها