دسته: الگوریتم و فلوچارت

آموزش الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

پاسخ تمرین های الگوریتم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نمونه تمرین برای الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نحوه کار با نرم افزار ترسیم فلوچارت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

جدید ترین ویدیو ها