بایگانی برچسب ها: کار با فلز

اجاق گاز با قوطی فلزی

سازنده:روزبه صفا مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه :اجاق گاز با قوطی فلزی

آباژور با قوطی فلزی

سازنده:محمد مهدی مریدی مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : آباژور با قوطی فلزی

گلدان فلزی

سازنده:احمد رضا آشتا مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه :گلدان فلزی  

پایه با چنگال

 محمد مهدی رنجبرسازنده: مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : پایه با چنگال

مجسمه فلزی

سازنده:سروش زمانی مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : ساخت مجسمه با فلز

پروژه امیر مهدی پالیک

سازنده:امیر مهدی پالیک مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : پیاده سازی طرح صلیبی

بخش اول پودمان کار با فلز

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

پارسا خدری

سازنده:پارسا خدری مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : پیاده سازی طرح صلیبی

پروژه طاها سقائی

سازنده:طاها سقائی مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : پیاده سازی طرح صلیبی

پروژه طاها صداقت نیا

سازنده:طاها صداقت نیا مدرسه: نور بندرعباس عنوان پروژه : پیاده سازی طرح صلیبی  
عنوان ۱ از ۲۱۲ »