پرسشنامه تیپ شخصیتی(MBTI)

اهمیت و کاربرد آزمون MBTI


این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش میکند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیمگیری او را نشان میدهد. درک او از اولویتها و ترجیحات خود و دیگراناو را در شناسایی توانمندیهایش یاری میکند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت میبرد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند، بدست میدهد. در واقع هدف از انجام این آزمون این است که افراد، ویژگیهای شخصی خود را از جمله علاقهمندی ها، نقاط قوت، ضعف، اولویتهای شغلی احتمالی و سازگاری با افراد دیگر را بیشتر کشف و درک کنند.


همچنین از جمله تاثیرات مهم آزمون
MBTIمیتوان به موارد ذیل اشاره نمود:شناخت بهتر خود و توسعه و پیشرفت فردی
توسعه و پیشرفت شغلی
تشکیل گروهها و تیمهای کاری
آموزش رهبران و مدیران
حل مسأله بین فردی و بین گروهی
مشاوره ارتباطات بین فردی

 

دانلود

قبلی «
بعدی »

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/moalemi1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420